1. CHỨC NĂNG
   Nhà máy chủ yếu SX các loại Gạch Tuynel để giao cho các công trình.
   Nhà máy sản xuất các loại Gạch Tuynel là chủ yếu nên có thể ký hợp đồng với mọi đối tác là những đại lý hay những cá nhân riêng lẽ theo những qui định trong hợp đồng ký kết.
2. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
   Về hoạt động Sản xuất kinh doanh: tổ chức mở rộng sản xuất, không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
   Về mối quan hệ xã hội: mở rộng liên kết với các cơ sở khác, tăng cường hợp tác góp phần tích cực về việc tổ chức và cải tạo nền sản xuất của xã hội.
   Về nghĩa vụ đối với nhà nước: trên cơ sở sản xuất kinh doanh có hiệu quả, doanh nghiệp đã làm tròn nghĩa vụ với nhà nước, với địa phương thông qua việc nộp đầy đủ các loại thuế theo quy định.
   Về bảo vệ môi trường, an ninh trật tự: giữ gìn trật tự an toàn chung trong nhà máy, nhất là tại các phân xưởng sản xuất, giữ gìn vệ sinh môi trường, làm nghĩa vụ quốc phòng, tuân thủ pháp luật.
 

   (0274) 2216 399
   (0274) 3922 878
Tư vấn kinh doanh


Tư vấn kỹ thuật
 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUỐC TOÀN
Địa chỉ: Ấp Bình Chánh Đông - xã Khánh Bình - huyện Tân Uyên - tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0274) 2216 399 - 3922 878 Fax: (0274) 3658 976
Copyright © 2012 by QuocToanBricks.com
Thiết kế bởi Nguyen Thinh (0988 138 212)
Hiển thị tốt nhất trên Google Chrome