1. TỔ CHỨC NHÂN SỰ
 
  
NHÂN VIÊN DOANH NGHIỆP
   Tổng nhân sự của Cty là 183 người trong đó bộ phận lãnh đạo là 2 người, số nhân viên văn phòng là 7 người, cán bộ quản lý SXKD là 2 người, công nhân là 172 người. Cơ cấu tổ chức SX của DN được tổ chức thành 7 tổ, đứng đầu mỗi tổ gồm một tổ trưởng và một tổ phó.
2. SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP (BỘ MÁY DOANH NGHIỆP)
3. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH (TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH)
 

   (0650) 2216 399
   (0650) 3922 878
Tư vấn kinh doanh


Tư vấn kỹ thuật
 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUỐC TOÀN
Địa chỉ: Ấp Bình Chánh Đông - xã Khánh Bình - huyện Tân Uyên - tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0650) 2216 399 - 3922 878 Fax: (0650) 3658 976
Copyright © 2012 by QuocToanBricks.com
Thiết kế bởi Nguyen Thinh (0988 138 212)
Hiển thị tốt nhất trên Google Chrome